Google Chromebook Forums banner
gmail bellen

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags Marketplace

1-2 of 2 Results
  1. Google CR-48 Forum
    Als u zich aanmeldt bij uw Gmail-toepassing, ontvangt u geen OTP-code of verificatiecode. Dus hoe ga je dit probleem oplossen in deze blog, zal ik je vertellen. Lees mijn blog dus goed door. Als gevolg hiervan kunt u uw probleem met OTP niet ontvangen op deze manier oplossen. maar hoe dan ook...
  2. Google CR-48 Forum
    Het standaardkleurenschema van Gmail ziet er erg helder en relatief saai uit, dus wat kun je doen om dat te veranderen? Welnu, Gmail heeft thema's die u kunt toepassen, waarbij u de achtergrond en kleurenschema's kunt wijzigen. hier hebben we een volledige stapsgewijze procedure gegeven om de...
1-2 of 2 Results
Top