Google Chromebook Forums banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
1 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hallo allemaal ik ben nieuw op dit forum, ik weet niet of het gebruikelijk is dat ik hier ook mijn vraag stel, maar ik kon niet vinden waar ik deze wel moet stellen.

Ik heb ca. 5 jaar een chromebook waar ik erg tevreden over ben een Acer CB3-531. Afgelopen september was de laatste AUE-update en sindsdien probeer ik met een usb-stick chromium op mijn chromebook te installeren, zonder succes. Ik heb tig keer chromebook in developers mode gezet, maar opstarten van de usb lukt niet, dus CloudReady installeren helemaal niet.
Ik vroeg me af of ik misschien een sudo opdracht in het terminal moet geven, maar de opdrachten die ik online vond geven de melding 'unknown'.

Mijn chromebook werkt nog uitstekend en het voelt niet goed een nieuwe te kopen en deze weg te doen. Kan iemand mij hierbij helpen?

Nana
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top